Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

God en ik, over geloven in deze tijd

 

Met veel interesse hebben we op de “woensdagmorgen” gespreksgroep, het boek God en ik van de dertigjarige theoloog Alain Verheij besproken.
Geloven vanuit de bril van een jongere.
Het spreekt ons aan, was de eind conclusie. Hoewel de gemiddelde leeftijd van de gespreksgroep behoorlijk wat hoger ligt dan dertig, is het opvallend dat er geen kloof zit tussen jong en oud.
Samen met Coby de Haan hebben we prachtige gesprekken gevoerd. Niet alleen over geloven, maar ook heel persoonlijk, wat het geloof betekent voor mij in deze tijd. Verheij analyseert scherp deze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets zeggen over de wereld van nu.

Zo kun je de vastentijd zien als een tijd die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit. De verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus zetten aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. God en ik, werpt aan de hand van deze oude verhalen licht op hedendaagse levensvragen.
Een fijn boek om te bespreken in een open groep van twintig leden uit verschillende kerken. Samen het geloof beleven, elkaar de ruimte geven en inspireren.
In de herfst gaan we weer door. Van harte welkom op de woensdagmorgen in de Kern om de drie of vier weken.
Namens de “Godzoekers”.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters