ANBI
lllll

ANBI

Startzondag 29 september; 10.00 uur, Gereformeerde kerk

Welkom en afkondigingen
Lied voor de dienst 224 ‘Elke dag vertelt over God de Heer’ (2x)
Stil gebed – Bemoediging en Groet
Inleidend woord – mystery guest
 
Kinderen verlaten de kerk onder het volgende lied.
Psalm 78: 2 ‘Laat ons wat onze vaderen vertelden’
Gebed
Gloria ELB 218 ‘Samen in de nam van Jezus’
Gebed bij de opening van het woord
 
DIENST VAN HET WOORD
Thema “Een goed verhaal: dagboek van drie vrouwen”
Lezen: Ruth 1
Lied Stef Bos www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
 
Rondom Noömi
*Lied 807: 1.2.4.6 ‘Een mens te zijn op aarde’
Rondom Ruth
*Lied 787, melodie van ‘Ik bouw op U’ (zoals bijv. ELB 246; laatste twee regels dus herhaald).
Rondom Orpa
*Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (3x)
Ik rond af (6 min.)
Even stilte
 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
DIENST VAN DE BEVESTIGING
Gebeden
Collecten; tijdens collecte foto’s Zondagschool in Zambia
Slotlied 816: 1.2.4 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’, melodie ‘De dag door uwe gunst ontvangen’
 
Zegen (tekst onderaan Lied 821, pag. 1336 van het Liedboek).
V Dat de weg je tegemoet komt,
 dat de wind je steunt in de rug,
 dat de zon je gezicht warmt,
 de regen je veld vruchtbaar maakt
 en totdat wij elkaar weer zien:
 dat God je in de palm van zijn hand bewaart.
G Amen.  Gezamenlijk gezongen.

Volgende 8 diensten