Beleid
lllll

header3

Beleid

Eens in de 4 jaar behoort een bij de PKN aangesloten gemeente, haar beleidsvoornemens te formuleren en vast te leggen in een Beleidsplan. De kerkenraad (GK) heeft voor deze taak een werkgroep in het leven geroepen om in overleg met alle wijkraden, taakgroepen, predikanten en eventuele andere commissies en werkgroepen, tot een samenhangend beleid te komen. Deze werkgroep heeft medio 2011 haar werkzaamheden afgerond. Het beleidsplan is na diverse commentaarrondes goedgekeurd door de kerkenraad en dient nu als uitgangspunt voor de vele aktiviteiten die in Ommen zullen worden ontplooid. Het beleidsplan heeft als titel meegekregen: “Visie & Beleid 2011 – 2015 van de Gereformeerde Kerk van Ommen”, en kan in PDF formaat worden geopend via de link hiernaast (klik hiervoor op de afbeelding) blp front

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters