Dopen / Trouwen
lllll

header3

Dopen / Trouwen

Geboorte.
Is uw gezin verblijd met de geboorte van een kind, dan wordt het zeer op prijs gesteld als u een kaartje stuurt naar uw wijkpredikant, wijkouderling en/of contactpersoon. Uw predikant kan dan een afspraak met u maken voor een doopdatum en een doopgesprek.

Huwelijk.
Als u bezig bent met de voorbereidingen voor de trouwdag, is het goed ook tijdig contact op te nemen met de wijkpredikant om datum en tijd af te spreken. Als die bekend zijn, en  de huwelijksviering zal plaatsvinden in onze kerk, dan zo spoedig mogelijk de koster inlichten.

Ziekenhuisopname.
Het wordt op prijs gesteld dat u contact opneemt met uw predikant en ouderling/contactpersoon als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, of weer thuis bent gekomen uit het ziekenhuis.

Overlijden.
Bij een overlijden wordt u verzocht uw wijkpredikant zo spoedig mogelijk in te lichten. Hij/zij zal naar u toekomen om u in die dagen van rouw zoveel mogelijk tot steun te zijn en samen met u de afscheidsdienst voor te bereiden.

In enkele buurtschappen is er nog de gewoonte van ‘kistlegging’. Wanneer  u daar prijs op stelt, kunt u dit overleggen met uw wijkouderling of predikant.

Verhuizen.
Als u gaat verhuizen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters