Gezamenlijke berichten van algemene- en kleine kerkenraad
lllll

header3

Gezamenlijke berichten van algemene- en kleine kerkenraad

Gezamenlijke berichten 31-01-2017

Samen Op Weg
Vanaf nu gaat alle informatie vanuit de gezamenlijke vergaderingen van de Algemene Kerkenraad (Hervormd) en Kerkenraad (Gereformeerd) over het SOW-proces en de andere besproken onderwerpen via deze rubriek gepubliceerd worden. Met deze gezamenlijke communicatie willen we een eenduidige berichtgeving voor alle gemeenteleden realiseren. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gezamenlijke berichtgeving schroom dan niet contact op te nemen met één van beide voorzitters.

Lees meer: Gezamenlijke berichten 31-01-2017

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters