Beleid
lllll

header3

Beleid

Beleidsplan Hervormde Diaconie te Ommen.

1. Inleiding:


Wat betekent diaconie?


Het woord "Diaconia" betekent dienst.


Het dienende karakter van de kerk vindt zijn grond in de Bijbel en in het eigen leven van Jezus.Lucas 22 vers 27 zegt: "Ik ben in het midden van u als Eén die dient".                            
Als kerk van de dienende Heer kan zij geen andere opdracht hebben, dan dienend in de wereld te staan.  Het woord "Diaconia" heeft in de loop der tijd de zeer bepaalde betekenis gekregen van "Dienst der Barmhartigheid". Het tegenwoordige diaconaat spreekt van "Dienst der Barmhartigheid en Gerechtigheid". In andere delen van het Nieuwe Testament, zoals in Handelingen 4: 34 en 35 kun je dan ook vaststellen, dat het gaat om gelden ter ondersteuning van de armen, de vreemdelingen, de weduwen en wezen.

Lees meer: Beleidsplan Hervormde Diaconie te Ommen.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters