Berichten uit de algemene kerkenraad
lllll

header3

Berichten uit de algemene kerkenraad

Informatie over Samen op Weg.

Op maandag 6 november 2017 heeft de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk besloten te stoppen met de gesprekken met onze gemeente om te komen tot één Protestantse gemeente in Ommen. Dit is op zondag 12 november in hun diensten meegedeeld en toegelicht.


De Algemene Kerkenraad en de drie wijkkerkenraden betreuren dat het niet gelukt is om sámen een weg te vinden naar één Protestantse gemeente Ommen.

Op dinsdag 28 november is er hierover een gemeenteavond in het Hervormd Centrum. Deze gemeenteavond begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur). We willen u uitleg en duidelijkheid geven over het gevolgde traject. Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Zowel mondeling als schriftelijk. Mocht u op voorhand uw vragen met ons willen delen dan kan dat via de scriba AK.

Tot slot spreken de Algemene Kerkenraad en de drie wijkkerkenraden de wens uit dat we, als leden van twee zusterkerken, met respect met elkaar blijven omgaan en de huidige samenwerking in stand kunnen houden. Wij rekenen op uw medewerking!

Lambert van den Berg, voorzitter Algemene Kerkenraad

Poalcollecte 2017

De poalcollecte 2017 is dit jaar bestemd voor Stichting Still. Deze stichting verzorgt foto’s van het korte leven of na de geboorte van een levenloos kindje.

Lees meer: Poalcollecte 2017

Er is een kindje geboren.

Geboorteboom HervGemeente

Met het Kerstfeest hebben we gevierd dat het Kindje Jezus is geboren.
En als er nu kindjes geboren worden in de Hervormde gemeente vieren we dat ook: we laten het iedereen in de kerk weten door de afkondiging en we danken God ervoor.
Om de geboorten in onze gemeente nu een speciale plek in de kerk te geven, is een geboorteboom bedacht.

Lees meer: Er is een kindje geboren.

Gedenkplek

Vanuit de Algemene Kerkenraad heeft een commissie zich verdiept in de verschillende mogelijkheden voor een gedenkplek. Een gedenkplek in onze kerken (Ommen en Vinkenbuurt) wil uitdrukking geven aan wat we geloven: aan de hoop die in ons is. Het is de overtuiging dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat wij op weg zijn naar Gods toekomst. Een gedenkplek kan deze overtuiging symboliseren en ons met elkaar verbinden; kan zichtbaar maken dat we verleden, heden en toekomst samen delen. In de kerk geloven we immers dat we ergens vandaan komen en dat we op weg zijn ergens naar toe. Een gedenkplek maakt dit zichtbaar. Het kan een stimulans zijn voor hen die achterbleven om regelmatig terug te komen naar de plek waar hun dierbare in onze gemeente bij name wordt gekend en in ere gehouden.
Op de gedenkplek zal een witte steen komen te liggen met daarop de doopnaam, geboorte- en overlijdensdatum. Met de rouwafkondiging in de eredienst legt de ouderling van dienst de witte steen op de gedenkplek. Als de overledene behoort tot de Vinkenbuurtse gemeenschap, dan zal de predikant in Ommen meedelen dat er een steen zal gelegd worden in de kerk Vinkenbuurt.
De Algemene Kerkenraad heeft besloten om met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar (2013) hiermee te starten.

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters