Dopen / Trouwen
lllll

header3

Dopen / Trouwen

Dopen / Trouwen

Dopen

Elke twee maanden is er gelegenheid tot dopen. Telkens staat een doopdienst onder verantwoordelijkheid van een van de drie wijkkerkenraden. Voorafgaand aan een doopdienst wordt een doopgesprek gehouden door de dienstdoende predikant. Dit wordt tijdig aangekondigd in "Kerkvensters".
Aan de dopelingen wordt een doopkaars uitgereikt.
Een bijzondere traditie in Ommen is de zogenaamde 'poal'. Dit is een houten offerblok dat onder de kansel staat, afgesloten door een metalen deksel met gleuf. De ouderdom van de 'poal' is onbekend, maar moet honderden jaren zijn. Ouders deponeren tijdens de doopdienst een gift in deze 'poal'. Het doel van deze giften is een kinderproject. Jaarlijks kiest de diaconie daarvoor een geschikt project uit. Het ene jaar een binnenlands en het andere jaar een buitenlands kinderproject.
Van de dienst wordt een CD-opname gemaakt, welke verkrijgbaar is op het kerkelijk bureau. Ook worden enkele foto's gemaakt, welke gekocht kunnen worden.

In Vinkenbuurt wordt er gedoopt in overleg met de predikant van wijkgemeente 3, de wijk waaronder de kerk van Vinkenbuurt valt.

 

Trouwen

Paren die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen, nemen daartoe tijdig contact op met een van de predikanten en met het kerkelijk bureau (0529-451338). In de regel geldt dit voor paren waarvan minstens een van de partners in Ommen woont en tot de Hervormde gemeente behoort. Ook paren die een band hebben met de Hervormde gemeente te Ommen (bijvoorbeeld doordat zij lange tijd in Ommen gewoond hebben, of omdat een van hen in Ommen is gedoopt, belijdenis heeft gedaan, etcetera) kunnen een verzoek tot inzegening indienen. Paren van elders kunnen gebruik maken van de locatie van de hervormde kerk, met dien verstande dat zij zelf zorgen voor een predikant en ouderling. Deze dienst valt dan niet onder verantwoordelijkheid van de Hervormde gemeente te Ommen.
In wijkgemeente 3 bestaat de mogelijkheid tot het zegenen van andere levensverbintenissen.

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters