Structuur
lllll

header3

Structuur

Structuur (pastoraal)

 

 De Hervormde gemeente bestaat uit drie wijkgemeenten.
Wijkgemeente 1 omvat globaal Ommen-Oost, de nieuwbouwwijk Alteveer en de buurtschappen Arriën en Stegeren.
Wijkgemeente 2 omvat globaal Ommen-Centrum en Ommen ten zuiden van de Vecht, inclusief de buurtschappen Archem, Giethmen en Dalmsholte.
Wijkgemeente 3 omvat globaal Ommen-West (wijk De Dante) en de buurtschappen Varsen, Witharen en Vinkenbuurt.

Elke wijkgemeente is opgedeeld in secties. Voor elke sectie is een ouderling aangewezen om het pastorale contact met de leden te onderhouden. Naast ouderlingen zijn hiervoor ook bezoekmedewerk(st)ers actief. Vacatures komen echter ook voor.

Naast ouderlingen en bezoekmedewerk(st)ers kent de Hervormde gemeente ook de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD; zie ook onder 'Groepen'). De dames van de HVD brengen onder andere bezoeken aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder en bij geboorten.

De predikanten bezoeken gemeenteleden van 80 jaar en ouder, leden die een geboorte of jubileum vieren, alsmede andere gemeenteleden welke pastorale zorg behoeven. Uiteraard zijn zij beschikbaar in crisissituaties, met name bij een overlijden.

Het pastoraat in en rond verzorgingshuis Oldenhaghen is onder de drie predikanten verdeeld. De taakverdeling is als volgt.

De predikant van wijk 1:
- Oldenhaghen begane grond en 1e verdieping,
- aanleunwoningen Het Hoefijzer.

De predikant van wijk 2:
- Oldenhaghen 2e verdieping,
- aanleunwoningen Het Kaartspel.

De predikant van wijk 3:
- Oldenhaghen 3e en 4e verdieping,
- aanleunwoningen De Brug,
- verpleeghuis De Hoekstee.

Gemeenteleden in verpleeg- en verzorgingshuizen buiten Ommen blijven, in overleg met betrokkenen, in principe onder de pastorale verantwoordelijkheid van de wijkgemeente waar zij het laatst gewoond hebben.

Opnames in ziekenhuizen en dergelijke worden niet automatisch door de zorginstellingen doorgegeven. Wie prijs stelt op pastorale zorg van de predikant en/of vermelding van opname en ontslag in Kerkvensters, dient daarvoor zelf contact op te (laten) nemen met de sectieouderling en/of de wijkpredikant.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters