Kleuren v/d kerk
lllll

header3

Kleuren v/d kerk

Kleuren v/d kerk

 

Om de verschillende perioden in het kerkelijk jaar aan te geven wordt gebruik gemaakt van kleuren. 

De antependia, die over de avondmaals- of liturgietafel en over de lezenaar van de kansel hangen geven de periode weer. Er worden in het kerkelijk jaar vier kleuren gebruikt: paars, wit, groen en rood.

 

Periode

Kleur

Toelichting

Advent

 

Paars. Soberheid, inkeer, verootmoediging en wanhoop. De kleur is een teken van rouw en boete. Eerst werd paars alleen gebruikt in de veertigdagentijd later ook in de Adventstijd. 

 Kerst tot en met de zondag na Epifanie (Driekoningen; 6 jan)

 

 Wit. Nieuw leven, feest, zuiverheid. Gebruikt op de feesten die te maken hebben met nieuwheid en verlossing. Kerst en Pasen.

 2e Zondag na Driekoningen tot de veertigdagentijd

 

 Groen is de kleur van de hoop ; de groei van het leven dat God schenkt

 De zes zondagen voor Pasen (vanaf Aswoensdag)

 

 Paars. Soberheid, inkeer, verootmoediging en wanhoop.
 De kleur is een teken van rouw en boete.

 Witte Donderdag

 

 Wit

 Goede vrijdag

 

 Zwart of geen antependium

 Paasnacht Stille Zaterdagavond

 

 Wit is de kleur van nieuw leven, Opstanding en van het feest

 Pasen

 

 Wit

 Van Pasen tot Pinksteren

 

 Wit

 Pinksteren

 

 Rood hoort bij het vuur van de geest. Het is de kleur van Pinksteren en sommige heilige feesten.

 Vanaf de 1e zondag na Pinksteren tot laatste zondag v. h. kerkelijk jaar

 

Groen

 Laatste zondag v.h. kerkelijk jaar

 

 Wit

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters