Contact
lllll

header3

Contact

Contact

 

Informatie over onze predikanten treft u aan onder: Predikanten

Heeft u opmerkingen of aanvullingen die op deze site verwerkt moeten worden, kunt u deze per email sturen naar:

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voor al uw vragen en opmerkingen over beide kerken. Ook te publiceren artikelen kunnen naar deze mailbox gezonden worden.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voor uw info naar PaKaN! Zie boven in het menu welke verenigingen het zijn.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Heeft u foto's van bijzondere gelegenheden? Stuur ze op, en wij plaatsen ze bij de fotoalbums
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voor al uw vragen en/of opmerkingen over deze site

Ook suggesties zijn van harte welkom!

Voor de algemene banknummers en de kerkelijke e-mailadressen van beide kerken zie onderaan deze pagina.

Gereformeerde kerk

Kerkgebouw Ommen [Kaart]
Adres: Bouwstaat 17, 7731 CP Ommen,
telefoon 0529-451206
Koster-beheerder: Dhr. Lex Jaspers
De kerkdiensten worden gehouden om 9.30 's morgens. 
Tevens is in de kerk avonddienst om 19.00 uur.

Kerk- en zalencentrum
"DE KERN"  [Kaart]
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen,
telefoon 0529-451206
Koster-beheerder: Dhr. Lex Jaspers

teamfoto 2019

Wilt u zeker weten dat de koster/beheerder Lex Jaspers aanwezig is, maak dan via de telefoon (0529 - 451 206) of de mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) een afspraak. Dan kan hij u in alle rust te woord staan.

Als u zeker wilt zijn dat er iemand aanwezig is, maakt u dan een afspraak.

 

OPENINGSTIJDEN van "De Kern":

Deze tijden zijn we zeker aanwezig!

Maandag: Van 9 tot 16 uur en vanaf 19 uur

Dinsdag: Van 9 tot 16 uur en vanaf 19 uur
(koffie inloop van 9:30-11 uur)

Woensdag: Van 9 tot 12 uur en vanaf 19 uur

Donderdag: Van 9 tot 16 uur en vanaf 19 uur
(kernactief van 13:30-16 uur)

Vrijdag: Van 9 tot 12 uur en vanaf 19 uur

Zaterdag: Van 9:30 tot 11 uur
(koffie inloop van 9:30-10:30 uur)

Zondag: Voor, tijdens of na de diensten

Telefoonnummer : 0529 - 451 206
7 dagen 24 uur per dag via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Gebouw "Irene" [Kaart]

Adres: Balkerweg 56, 7738 PB Witharen
Koster dhr. Marc Siebelink
telefoon 06 262 140 64
bbg. telefoon 0523-851 496
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Kerkelijk bureau:
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen
  Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster / beheerder / medewerkers: 
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag van 9 - 12 uur.
Via de ingang van de Kern. 

- Via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 24 uur per dag

 

Collectebonnen verkoop in 2019.


- in de Kern, (betaling contant), op de volgende Dinsdagen :
8 januari – 5 febr .- 5 maart,- 2 april - 7 mei - 4 juni - 3 sept. - 1 okt. – 5 nov. en 3 dec.; Tijdstip : 19.00 – 20.00 uur.
In de maanden juli en augustus is er geen verkoop in de Kern!
-Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op
Rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref.kerk,
administratie collectebonnen, onder vermelding van
de gewenste bonnen, aantal, en adres ! De prijs per vel is incl. onkosten.
Verkrijgbaar zijn:
Bon A, waarde :
€ 1,00 ; prijs per vel(19 st.) € 20,=
Bon B, waarde :
€ 0,20 ; prijs per vel(24 st.) € 5,=
Bon C, waarde :
€ 0,50 ; prijs per vel(38 st.) € 20,=

N.B. De collectebonnen kunnen voor zowel de collecten in Gereformeerde kerk als in de Hervormde kerk worden gebruikt.

Contactpersoon dhr. J.A.Tempel

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Vervoer naar kerk / verpleeg-/ verzorgingshuizen

Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- verzorgingshuizen kunnen contact opnemen met:

Gert Dunnewind
Telefoon 0529-451634
Email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hervormde gemeente

Kerkgebouw Ommen  [Kaart]
Adres: Kerkplein 1 - 2, 7731 CS Ommen,
telefoon 0529-454031
Koster: Dhr. R. Haveman,
telefoon 0523-235310 of 06-25247601
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2e koster: Mevr. D. Stegeman- Stegeman,
telefoon 0529-454908 of 06-23751474
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hervormd Centrum [Kaart]
Adres: Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Beheerder:
telefoon: 0529-456044
mobiel: 06 23768478
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tijdens de markt op dinsdagen koffie drinken van 9.30 tot 11.30 uur.

Kerkgebouw Vinkenbuurt [ Kaart]
 Adres: Koloniedijk 29, 7739 PA Vinkenbuurt
  Koster: Mw. H. Meesters-Broek
 Telefoon: 0523-676403 
  Koster: Mevr. B. Bijl-Goor 
 Telefoon: 0523-676574

 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkelijk bureau:
Adres: Julianastraat 8, 7731 GH Ommen,
telefoon 0529-451338
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Webshop: http://site.skgcollect.nl/30/index.html 

 

Collectebonnen:
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
Ze zijn er van € 0,35; € 0,60; € 1,00 en € 2,00

 

Vervoer kerkgangers:

Gemeenteleden, die niet zelf naar de kerk kunnen komen, maar toch graag op zondagmorgen naar de kerk willen, bieden wij de mogelijkheid om voor deze dienst te worden opgehaald en na afloop weer te worden thuisgebracht. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt contact opnemen met:

Mevr. A. Jansen-Hekman, telefoon 0523-676217, of
mevr. M. Hekman, telefoon 0529-453988

e-mailadres 2:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
e-mailadres 2 is voor het rijden door de week naar verzorg- en verpleeghuizen of andere activiteiten waarvoor hulp nodig is.

 
Kerktelefoon:
Voor oudere en zieke gemeenteleden, die de kerkdiensten niet meer kunnen bijwonen, bestaat veelal de mogelijkheid een aansluiting te krijgen op het kerktelefoonnet.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheid en de daaraan verbonden kosten?
Dhr. M. Hemstede, telefoon 0523-638284, zal u hierover graag informeren. Voor storingen en opheffing van een aansluiting kunt u ook bij hem terecht.

Cassettebandjes en CD's
Er is een mogelijkheid om de kerkdiensten van 's morgens in de kerk in Ommen en Vinkenbuurt naderhand thuis te beluisteren via cassette - recorder of cd. Voor het verkrijgen van cassettebandjes of cd's kan men zich aanmelden bij de eigen wijkouderling.

 Banknummers    
   Hervormde gemeente  Gereformeerde kerk
 Bloemenfonds  NL 98 FVLB  0699 7422 85  
 College van Kerkrentmeesters  NL 33 RABO 0348 9042 90  NL 21 RABO 0348 9043 12
 College van Kerkrentmeesters    NL 24 INGB 0000 8631 78
 De Kern    NL 78 RABO 0348 9003 76
 Diaconie  NL 46 RABO 0348 9043 47  NL 77 RABO 0348 9043 71
 Diaconie o.v.v. Algemene Christelijke Doelen    NL 77 RABO 0348 9043 71
 Gebouw Irene    NL 03 RABO 0348 9003 68
 Kerktelefoon  NL46 RABO 0348 9043 47  
 Jonge kerk  NL 98 FVLB  0699 7422 85  
     
 Gezamenlijke banknummers  
 De Kubus  NL 76 RABO 0348 9050 68
 Evangelisatiecommissie  NL 37 RABO 0348 9597 02
 Kerkblad "Kerkvensters"  NL 56 FVLB 0635 8050 06
 ZWO-commissie  NL 49 RABO 0348 9044 87
 BIC Rabobank   RABONL2U 
 BIC ING  INGBNL2A
 BIC SKG  FVLBNL22

 

 Andere banknummers  

 NL 06 RABO 0183 691 369                     

 T.n.v. Stichting Dorcas Aid Interna Werkgroep Ommen/Lemele

 Bij een gift graag altijd vermelden voor welke actie of project en het segmentnummer 1268.

 NL 64 INGB 0001 7716 40

 

 Stichting Myosotis Oekraïne

 NL 26 RABO 0348 9497 15

 

 Stichting Ommen Voor Oekraïne

Communicatiestatuut
Het communicatiestatuut van www.pkn-ommen.nl kunt u hier vinden.

 

Kerkelijke emailadressen

Dit bestand kunt u hier hier vinden: 

PKN Ommen kerkelijke email adressen versie 2016-12-29

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters