Classis Ommen
lllll

Classis Ommen

Verslag laatste vergadering classis Ommen 12 april 2018

 

Deze avond komen we voor de laatste keer bijeen als classis Ommen. Op 1 mei 2018 gaat namelijk de nieuwe classis Overijssel /Flevoland van start (op 9 mei is de institutionele vergadering).
Op deze vergadering behandelen we de laatste lopende zaken binnen onze classis en staan we in een kort liturgisch gedeelte stil bij het opheffen van de classis Ommen en de start van de nieuwe classisstructuur binnen de kerk.
Helaas heeft de prot. gemeente Lemele zich moeten afmelden, de rest van de kerken is allemaal aanwezig. Zelfs een aantal oud-classisafgevaardigden is naar De Kern gekomen.

Lees meer: Verslag laatste vergadering classis Ommen 12 april 2018

Verslag classisvergadering 21 februari 2018

 

Vanavond is onze laatste ‘gewone’ classisvergadering. Op 1 mei 2018 gaat de nieuwe structuur van Kerk 2025 in en gaat de classis Ommen over in de classis Overijssel/Flevoland. Op 12 april as. zullen we hier in een bijzondere, afsluitende vergadering aandacht voor hebben.

Lees meer: Verslag classisvergadering 21 februari 2018

Verslag classisvergadering 23 november 2017

Ook deze keer komen we samen in De Kern te Ommen. Helaas zijn niet alle kerken uit de classis vertegenwoordigd, maar er zijn wel een aantal gasten in ons midden.
Ds. Klaassen, hervormd Den Ham, opent de vergadering met gebed en leest met ons uit 1 Petr. 2. Hij deelt met ons een aantal gedachten over hoe de kerk vorm krijgt, zowel van binnen als naar buiten. Momenteel zijn we daar als kerk volop over in gesprek aan de hand van Kerk 2025. Belangrijk is ons bewust te zijn dat het geloof begint bij God, het is een gave van God. Zonder Hem staan we eigenlijk met lege handen.

Lees meer: Verslag classisvergadering 23 november 2017

Verslag classisvergadering 18 september 2017

Vanavond weer een agenda met ‘taaie stof’, de voorgestelde kerkordewijziging Kerk 2025 deel 2.
De kerkenraden hebben deze voorstellen besproken in hun vergadering en vanavond bespreken we deze reacties en bepalen we de mening vanuit de classis Ommen richting de Generale Synode.
Op 1 kerk na zijn alle kerkenraden uit de classis vertegenwoordigd.

Lees meer: Verslag classisvergadering 18 september 2017

Verslagen 2017 Classis Ommen (update 3 april 2017)


Vanavond staat de vergadering in het teken van de voorgestelde kerkordewijzigingen Kerk 2025.
Het is daarom fijn dat alle kerken vertegenwoordigd zijn en hierover hun mening kunnen geven.
Ds. Prins, hervormd Daarle, opent de vergadering met het lezen van Hand. 27:14-25. Paulus komt tijdens een van zijn reizen op zee in zwaar weer terecht. Ondanks dat ze alle ballast overboord gooien
is er geen garantie dat ze de storm overleven. Zou dat ook met de kerk kunnen gebeuren? Maar de tekst zegt: “Houd goede moed!”. De kerk is van Hem, God bouwt de kerk. Ds. Prins gaat voor in gebed.

Lees meer: Verslagen 2017 Classis Ommen (update 3 april 2017)

Herindeling Classis

Hierna staan twee artikelen die eerder verschenen in Kerkvensters en op de website. In overleg met de voorzitter van de Classis Ommen plaatsen wij die samen op één pagina.

Brief 1612.040b_1 Wijkkerkenraden classicale vergaderingen - Ev.Luth.Synode - voorlopige herindeling classes

Kerk 2025 - voorlopg besluit kleine synode inz herindeling in 11 regionale classes - bijlage bij brief 1612.040b 1.

Verslag classisvergadering 24 november 2016

Deze avond opent ds. Zijl van de protestantse gemeente Lemele met ons de vergadering. Hij leest uit Joh. 14 en deelt enkele gedachten met ons over Advent, een periode van verwachten, ergens naar toe leven. We kijken uit naar de (terug)komst van Jezus. Ds. Van Zijl gaat voor in gebed.

Lees meer: Verslag classisvergadering 24 november 2016

Verslag Generale Synode

Voor de eerste keer, op 17 en 18 november, is er vergaderd in Nieuw Hydepark te Doorn, het nieuwe huis van de kerk.

Na de opening in de kapel en een aantal benoemingen voor raden van advies en colleges, werd een notitie over de "Maaltijd van de Heer”, het Heilig Avondmaal, in groepjes besproken en daarna behandeld.

Lees meer: Verslag Generale Synode

Algemene informatie classis Ommen

Welkom op de classis Ommen!

Plek van inspiratie en ontmoeting

Leden zijn er vele,

één is zijn kerk,

wij zijn Christus’ lichaam,

leden zijn er vele,

één is zijn kerk,

wij zijn één in Christus.

(LB, zingen en bidden in huis en kerk, Lied 970:5)

 

Wat is de classis?

De gemeentes van de Protestantse Kerk in Nederland zijn ingedeeld in classes. Er zijn op dit moment 74 classes. Elke classis omvat meerdere plaatselijke gemeentes.

Tot de classis Ommen horen de plaatselijke gemeentes van Oud-Avereest/Balkbrug, Beerzerveld, Daarle, Daarlerveen, Dedemsvaart, Den Ham, Lemele, Lemelerveld, Ommen en Vroomshoop.

Lees meer: Algemene informatie classis Ommen

Beleidsplan Classis Ommen 2016-2019

Gemeenten

De Classis Ommen van de Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit de volgende gemeenten: protestantse gemeente Oud-Avereest/Balkbrug, hervormde gemeente Beerzerveld, gereformeerde kerk Daarle, hervormde gemeente Daarle, protestantse gemeente Daarlerveen, protestantse gemeente Dedemsvaart in wording, gereformeerde kerk Den Ham, hervormde gemeente Den Ham, protestantse gemeente Lemele, protestantse gemeente Lemelerveld, gereformeerde kerk Ommen, hervormde gemeente Ommen (bestaande uit wijk 1, 2 en 3) en protestantse gemeente Vroomshoop in wording.

Lees meer: Beleidsplan Classis Ommen 2016-2019

Begroting 2016

Financieel overzicht 2016 (beknopt)

 

          Werkelijk     
        Begroting 2015 t/m 15 dec 2015   Begroting 2016
Inkomsten:            
               
Landelijke vergoeding     1.500 1.500   1.500
Ontvangst per predikantsplaats          
(ook vacante!) 23,3 x € 60   0 0   1.400
Aanvullen vanaf spaarrekening   2.100 2.000   850
Rente spaarrekening     100 63   50
               
Totaal inkomsten     3.700 3.563   3.800
               
               
Uitgaven  :            
               
Kosten secretariaat     1.700 1.848   1.700
Bijdrage classicale zendingscomm. 100 0   0
Bijdrage ambtsdragersconferentie 500 0   500
Bijdrage Class. Diaconale Vergadering 0 240   200
Vergaderkosten classis / BM   1.350 1.203   1.350
Onvoorzien/bankkosten   50 96   50
               
Totaal uitgaven     3.700 3.386   3.800
               
               
Saldo betaalrek + spaarrek. 1 jan. 2015 7.675      
               
Inkomsten 2015   + 1.563 excl. overschrijven van spaarrek.
               
Uitgaven 2015   - 3.386      
               
Saldo 15 december 2015   5.852      
               

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters