Commissie Liturgisch Bloemschikken
lllll

header3

Commissie Liturgisch Bloemschikken

Liturgische Bloemschikking Goede Vrijdag en Pasen 2019

 

Goede vrijdag 2019 2a paaszondag 2019 2 paaszondag 2019 5

Pasen 2019

 

Goede Vrijdag

Uitleg bij de schikking:

In de schikking zijn 7 flessen in de vorm van een kruis geplaatst. Zeven is het heilige getal bij uitstek: 3 + 4, ofwel het getal voor de drie-ene God en vier, het getal voor de wereld. God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde. In de flessen zijn paarse bloemen gezet, paars de kleur van ingetogenheid.

 

 

Zondag:

De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien

met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde

zullen we Jezus herkennen. In de flessen staan voorjaarsbloemen , tulpen, bloesems en kronkelwilg.

Deze stralen nieuw leven, blijdschap uit.

Verder staan er vaasjes met witte rozen en tulpen om de hartvorm te versterken.

Bloemschikking: kerk en schooldienst 2019, Ommen en Witharen

20190330 ommen 20190330 witharen

Het thema van deze kerk en schooldienst was: Samen verder?


Twee bloemstukken, totaal verschillend

Ze beelden de twee broers uit

 


Het rode bloemstuk de oudste broer,

Trouw, een beetje strak.

Hij weet hoe zijn leven eruit ziet

Het andere stuk losjes en kleurig

De jongste

 


Toch zijn ze broers

Er is een band, te zien in de boog

Daar komen de verschillen samen

Kunnen ze samen verder?

 

 

 

Bloemschikking dopelingen zondag 2019

januari 2018 2Ommen
Ommen
januari 2018 6witharen
Witharen


Rondom het doopvont 13 vaasjes met verschillende kleurige bloemen.


Zij verbeelden de kinderen die het afgelopen jaar zijn gedoopt.


Elk kind is uniek.


We gunnen hen liefde en veiligheid, hoop en geloof.


Voor elk kind een vaasje om mee naar huis te nemen.


Ouders kunnen zelf kiezen welke bloem zij het best bij hun kindje vinden passen. 

Bloemschikking Kerst 2018 Gereformeerde kerk Ommen

kerst 2018 2 kerst 2018 4

Kerst 2018

 

Een krans gevuld met witte bloemen. Midden in de krans lichtjes.
Op deze kerstochtend zien we hoe alles licht is geworden. 
Het Kind dat we verwachten is geboren.

 


Licht,

Kind in mij,

Kijk uit mijn ogen

Of ergens al de wereld daagt

Waar mensen

Waardig leven mogen

En elk zijn naam

In vrede draagt.

(Huub Oosterhuis)


Licht stoot ons aan

Opnieuw en opnieuw

Bloemschikking 4e Advent 2018 Gereformeerde kerk Ommen

vierde advent 2018 2

 

Vierde advent 2018


In de krans zien we witte lelies. Zij staan voor onschuld en zuiverheid. Daartussen en eromheen klimop, zij verbeelden trouw die blijft. Het gipskruid heeft veel kleine witte bloemetjes,  zij beelden de mensen uit die Jezus volgen.


Jezus volgen.

Hem die we verwachten

Brengt vrijheid

Rechtvaardigheid en standvastigheid

Het kwaad

Zal niet overwinnen

Een nieuw lied klinkt

Tot eer van God

 


Licht stoot ons aan

Opnieuw en opnieuw

Bloemschikking 3e Advent 2018 Gereformeerde kerk Ommen

derde advent 2018 derde advent 2018 2

Derde advent 2018


In de krans zien we aan één kant donker blauwe distels, maar aan de andere kant zien we witte bloemen.
Zij zijn hoger en buigen als het waren over de donkere heen. Ze beelden uit dat het licht het wint, er is hoop!


Onstuitbaar

De hoop
Die oplicht
In een kind
Ons geboren
De Messiaanse mens
Opent de toekomst
Van heelheid


Licht stoot ons aan

Opnieuw en opnieuw

Bloemschikking 2e Advent 2018 Gereformeerde kerk Ommen

tweede advent 2018 2

 

Tweede advent 2018

 

In de schikking is een regenboog te zien boven de krans en verschillende kleurige bloemen.

De regenboog het teken van Gods eeuwig durend verbond met mensen.

Met Hem mogen wij altijd opnieuw beginnen.

 

Een wereld

Vol van duister

Vragen te over

Waar is God?

Is Hij in het woord dat klinkt?

In de zachte aanraking

In de ogen die je aankijken?

In de belofte “Ik ga met je”

 

 

Licht stoot ons aan

Opnieuw en opnieuw

Bloemschikking 1e Advent 2018, Gereformeerde kerk Ommen

eerste advent 2018 3

 

Eerste advent 2018:

 

Het basissymbool in deze tijd is de krans. Zij heeft geen begin en geen einde, zij is het teken van de eeuwigheid, maar ook voor het leven dat doorgaat, licht dat blijft, al kan dat licht verborgen zijn.

Midden in de krans 7 witte calla’s. Deze witte bloemen staan voor zuiverheid, sympathie en schoonheid. Zij verbeelden de gebeden die opstijgen naar God. Ernaast witte bloemen , zij verbeelden de engelen die bij God zijn.


Hoort God

In de stilte?

Zoveel kostbare gebeden

Zoveel pijn en nood

Zoveel onmacht en moedeloosheid

Is er nieuwe schepping mogelijk?

Is verwachting niet tevergeefs?

 

Licht stoot ons aan

Opnieuw en opnieuw

Bloemschikking, Hervormde kerk, Eeuwigheidszondag 2018

Thuis

Thuiskomen is daar waar je gewenst bent,

waar de liefde overheerst.

 Waar de armen je omhelzen,

en je altijd wordt begroet.

2018 eeuwigheidszondag HK

 

Een huis gemaakt van natuurlijke materialen,

dat symbool staat voor het huis van God.

De bloemen met verschillende hoogtes

en  van verschillende grootte.

Dit geeft de mensen weer, iedereen is verschillend,

maar ze zijn welkom in het huis van God.

De witte roos als symbool voor eerbied en herinnering.

2018 eeuwigheidszondag HK02

Bloemschikking, Gereformeerde kerk, Eeuwigheidszondag 2018

eeuwigheidszondag 2018 3

Een boomschijf met daarop een kaars, het licht aangestoken aan de Paaskaars.

Daarbij een witte bloem die staat voor zuiverheid en het nieuwe leven bij God. Op de bloem een parel, ieder mens is een parel in Gods hand.

Tot slot zien we nog de klimop, deze plant staat voor onsterfelijkheid en  trouw en hij klimt naar het licht.

eeuwigheidszondag 2018 8

De schikking op de liturgische tafel:

In het midden de grote krans met daardoorheen klimop gevlochten. De cirkel van de krans kent geen begin en geen eind. Zij verbeeldt de eeuwigheid; leven en hoop die doorgaan. Daarbinnen brandt het licht, verborgen en toch zichtbaar. Het licht van God breekt steeds weer door, overwint, ondanks donker en verdriet.

Aan de zijkanten stukken met witte rozen. We wachten op de zuiverheid van dat licht.

                                                                           

Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen,

Wij wachten op U

Gij opent Uw hand en schenkt ons elkaar

Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen

(Sytze de Vries)

eeuwigheidszondag 2018 6

Bloemschikking Kerk en School 2018

20181006 kerkenschool

 

Thema van de kerk en schooldienst is: Vriendschap

De rood-oranje kleur van het bloemstuk straalt warmte uit.
Ook de harten erom heen zijn een symbool van vriendschap.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters