Posters achterkant
lllll

header3

Posters op de achterzijde van Kerkvensters

Bij voldoende ruimte is het mogelijk om van een activiteit een poster op de achterzijde van Kerkvensters te plaatsen. Indien u ook nog redactionele tekst aanlevert voor een rubriek in Kerkvensters, wilt u dit dan zo kort mogelijk houden en verwijzen naar de poster. De redactie heeft samen met de redactieraad enkele spelregels opgesteld waaraan de posters moeten voldoen:

 • Posters dienen betrekking te hebben op activiteiten van de Hervormde gemeente of de Gereformeerde kerk in Ommen. Bijv.: Jeugd- of themadiensten, jongerenactiviteiten, etc.
 • In uw email dient u de organisator te vermelden die de activiteit op de poster organiseert. Dit voorkomt onduidelijkheden bij de redactie.
 • Veel activiteiten worden ruim van tevoren gepland. Posters moeten 5 weken voor de activiteit bij de redactie aanwezig zijn. De redactie krijgt hierdoor meer ruimte uw poster te plaatsen. Bij te weinig ruimte, kunnen we de poster in een volgend nummer plaatsen.
 • Posters die te laat binnen komen worden niet geplaatst.
 • Indien er meer dan één poster is voor een bepaald nummer, dan geldt het vogende: Degene die het eerste de poster heeft aangeleverd komt op de achterkant.
 • Bij voldoende ruimte kunnen er maximaal 2-3 posters geplaatst worden op de laatste 2 pagina’s van Kerkvensters.
 • Posters die hoofdzakelijk tekst bevatten worden als redactionele tekst geplaatst en niet meer als poster.
 • Indien een poster niet geplaatst wordt, zal de tekst van de poster als redactionele tekst geplaatst worden.
 • Wanneer er bij een poster ook redactionele tekst wordt bijgevoegd, dan zal de redactie een keuze maken wat geplaatst wordt.
 • De poster dient aangeleverd te worden als Word document. Andere bestandstypen zoals PDF-files, MS-Publisher documenten etc. kunnen wij niet verwerken. Ook een poster aangeleverd als JPG file kan niet geplaatst worden.
 • De tekst van een poster dient niet als plaatje in een Word document geplakt te worden.
 • Voor de redactie moet het mogelijk zijn om de tekst te kunnen corrigeren.
 • De redactie heeft het recht om een poster niet te plaatsen indien deze niet aan de boven gestelde criteria voldoet.
 • Posters dienen rondom een printmarge te hebben van 15 mm.
 • Als u bij de opmaak van uw poster geen gebruik maakt van de standaard Windows lettertypen, wilt u deze dan insluiten in het document, of beter nog, het font bestand apart aanleveren.
 • Insluiten in het document gaat in Word als volgt: Kies Extra -> Opties, tabblad Opslaan. Selecteer het vakje: TrueType lettertypen insluiten.
 • De font bestanden staan in de volgende directory: C:\Windows\Fonts. De redactie stuurt deze fonts dan mee naar de drukker. Indien u twijfelt, kunt u het beste de lettertypen insluiten.
 • MS Word werkt met zogenaamde opmaakprofielen. Voor het vervaardigen van Kerkvensters hebben wij een groot aantal van deze opmaakprofielen gedefiniëerd. Wanneer u in uw poster gebruikt maakt van o.a. Kop 1 t.m 8, dan wordt deze opmaak veranderd tijdens het invoegen in Kerkvensters. De redactie moet dan de poster gaan bewerken om weer de juiste lay-out te krijgen. Wij raden u aan om alleen het standaard opmaakprofiel te gebruiken. Dit profiel is niet bij de redactie in gebruik voor het vervaardigen van Kerkvensters.

MS Word 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters