Vacture(s)
lllll
Welkom en afkondigingen
Lied voor de dienst 224 ‘Elke dag vertelt over God de Heer’ (kan in canon)
Stil gebed – Bemoediging en Groet
 
Inleidend woord
Psalm 78: 2 ‘Laat ons wat onze vaderen vertelden’
Gebed
Gloria ELB 218 ‘Samen in de naam van Jezus’
Kindermoment, kinderen gaan aansluitend naar de kindernevendienst
 
Gebed bij de opening van het woord
DIENST VAN HET WOORD
Thema “Een goed verhaal: dagboek van drie vrouwen”
*Lied 274: ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’
Lezen: Ruth 1
Lied Stef Bos www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
Eventueel Stef Bos’ toelichting bij het lied www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
 
Rondom Noömi
*Lied 807: 1.2.4.6 ‘Een mens te zijn op aarde’
Rondom Ruth
*Lied 787, melodie van "Ik bouw op U" (zoals bijv. ELB 246; laatste twee regels dus herhaald).
Rondom Orpa
*Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’
 
Gebeden
Collecten; tijdens collecte foto’s Zondagschool in Zambia
Slotlied 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’, melodie ‘De dag door uwe gunst ontvangen’
Zegen (tekst onderaan Lied 821, pag. 1336 van het Liedboek).
 
V Dat de weg je tegemoet komt,
 dat de wind je steunt in de rug,
 dat de zon je gezicht warmt,
 de regen je veld vruchtbaar maakt
 en totdat wij elkaar weer zien:
 dat God je in de palm van zijn hand bewaart.
G Amen, amen, amen.  Gezamenlijk gezongen.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters