Kindernevendienst
lllll

header3

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

  
Kindernevendienst Hervormde gemeente  

naar boven

 

Wij zijn een groep van 11 enthousiaste mensen, die de kindernevendiensten voor zowel de onder- als de bovenbouw leidt. Wij maken gebruik van het blad ˜Kind op Zondag" van de NZV-uitgevers. Dit blad is speciaal bestemd voor de leidinggevenden van de nevendienst. Het blad is toegespitst op kinderen van de basisschool. Er is voor iedere zondag een thema met uitleg en een bijpassend Bijbelverhaal. Ook wordt er een aantal suggesties gedaan om dieper op het onderwerp in te gaan. In het blad ˜Kleur in de Kerk" is er voor iedere zondag een werkblad (bijv. tekening, raadsel) te vinden wat aansluit op het thema. Iedere zondag is er een Zondagskind. Hij/zij steekt, met het licht van de Paaskaars, onze lantaarntjes aan die met ons meegaan naar de ruimte van de kindernevendienst. Naast de normale kindernevendiensten op de zondagen hebben we tijdens de adventsweken het adventsproject en tijdens de lijdensweken het paasproject. We vormen dan uit onze groep een advents- of paascommissie die het project kiest en voorbereidt. Ook werken we mee aan de startdienst. Eén en ander gaat in overleg met de predikanten.
Gedurende de zondagen die in deze periodes vallen, wordt iedere keer in de kerk aandacht geschonken aan dit project. We verduidelijken het thema met behulp van de beamer en zingen met de hele gemeente het projectlied. In de eigen ruimte gaan we verder op het thema in.
Voorafgaande aan het project wordt in Kerkvensters al enige uitleg gegeven over het thema.
Tijdens doopdiensten is er alleen voor leerlingen uit de onderbouw kindernevendienst. Zij maken dan een leuke kaart voor de doopouders.
Vlak voor de zomervakantie nemen we afscheid van de kinderen uit groep 8. Zowel in de kindernevendienst als in de kerkdienst wordt hieraan extra aandacht besteed. De kinderen krijgen van ons een bijbels dagboekje.
We hebben goede contacten met de kindernevendienstcommissie van de Gereformeerde kerk, over o.a. de projecten. We proberen deze zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Wij vergaderen 4x per jaar. Mocht je interesse hebben om mee te draaien met de kindernevendienst, neem dan contact op met Finanda Ruijs, telefoon 06-12462102.
Je kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


Je mag ook gerust een tijdje meedraaien.

Kindernevendienst Hervormde gemeente - Vinkenbuurt

 naar boven

In de kerk van Vinkenbuurt is iedere 1e en 3e zondag van de maand kindernevendienst voor de onder- en de bovenbouw. De kindernevendienst wordt gehouden in de school tegenover de kerk. De kinderen verlaten de dienst voor de Schriftlezing en komen niet terug. Wanneer er een bijzondere dienst is, zoals bijvoorbeeld een doopdienst, ontmoetingsdienst of een dienst waarin Heilig Avondmaal wordt gevierd, gaan de kinderen tijdens de preek naar de consistorie, waar zij hun eigen verhaal horen en komen daarna terug in de kerk.
Er wordt gewerkt met de methode 'Vertel het maar'. Vooraf wordt de dienstdoende predikant ingelicht over het thema. Voor de kinderen de dienst verlaten schenkt de predikant aandacht aan dit thema.
Tijdens de adventperiode wordt het project uit ‘Vertel het maar’ gevolgd. In de kerk wordt iedere week een toelichting gegeven op dit project. Het thema wordt uitgebeeld door middel van een grote plaat of bouwwerk en er wordt een projectlied gezongen.
Op eerste kerstdag ’s avonds is er een kinderkerstfeest voor alle kinderen uit Vinkenbuurt en Witharen. Dit wordt samen met de leiding van de kindernevendienst uit Witharen voorbereid.
Vlak voor de zomervakantie wordt in een speciale dienst afscheid genomen van de kinderen uit groep 8. De kinderen krijgen een bijbels dagboekje aangeboden en worden toegezongen door de gemeente.
De leiding:
Anneke den Ouden, 0523-677165 Jenine van Spijker, Marije Meesters en Marjan Pasman. 

Kindernevendienst Gereformeerde kerk 

 naar boven

Uitleg over het Kindernevendienstwerk van de Gereformeerde kerk Ommen/Witharen.                           

Wij zijn een groep enthousiaste mensen die graag op een eenvoudige manier het evangelie aan kinderen wil vertellen.
In principe wordt er iedere zondag Kindernevendienst gegeven voor alle groepen van de basisschool.
Als er om 8.30 uur dienst is, dan is dit 1 groep; 1 t/m 8.
Om 9.30 uur en om 10.15 uur is de verdeling in 3 groepen; groep 1/2/3, 4/5 en 6/7/8.
Met Kerst zijn er om 10.15 uur 4 groepen; 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

We maken tijdens de gewone zondagen gebruik van de verhalen uit Kind en Zondag of het verhaal waar de dominee over preekt. Tijdens projectweken kunnen we hier van af wijken.
Bij de voorbespreking horen we welk verhaal op het rooster staat, overleggen we of er een tekening of werkje bij moet en andere zaken die de komende zondag van belang zijn. Tijdens de advents- en 40-dagen periode is de dominee hierbij ook aanwezig. Tijdens de andere zondagen hebben we telefonisch contact met de dominee om een en ander samen af te spreken.

De kaars wordt op zondagmorgen, voordat de kinderen de kerk verlaten, aangestoken door het zondagskind. Het zondagskind draagt ook de bijbel en de verteller neemt de kaars mee.
Aan het einde van de Kindernevendienst wordt de kaars brandend mee terug genomen de kerk in . Het zondagskind legt de bijbel weer terug.
Iets nieuws waar we in januari mee gaan beginnen is “het lied van de maand”. Elke maand zal de organist een ( kinder ) liedje spelen als de kinderen de kerk verlaten. Dit lied zal ook weer even tijdens de kindernevendienst gezongen worden. Het is de bedoeling om iedere maand een ander lied te zingen.

Tijdens de kindernevendienst vertellen we verhalen, verwerken deze in een leuke vorm zoals b.v. kleurplaten, puzzeltjes, boekjes, liedjes e.d.
Tijdens de projectperiodes van Kerst en Pasen is deze verwerking altijd wat uitgebreider omdat we dan een project volgen. We werken dan een groot thema uit. Dit hebben we van tevoren samen met de dominee uitgezocht en besproken. Ook is er dan altijd in de kerk zelf te zien waar wij mee bezig zijn. De dominee besteedt hier dan altijd extra aandacht aan.

De Kindernevendienst vergadert 3 keer per jaar in de Kern, zo rond februari, mei en november.
Er is een bestuur van de Kindernevendienst.
Dit is een kleine groep mensen die vergaderen voor de grote vergadering, die aanspreekpunt zijn en de taken vervullen die bij de desbetreffende functie horen.
Deze groep bestaat uit een voorzitter, een secretaris, , een algemeen lid uit de groep van Witharen en twee  algemene leden  uit de groep van Ommen


Op dit moment  ziet het bestuur er als volgt uit:

Voorzitter: Anja Exel tel. 0529-456146 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: tel. 
Lid Witharen: Frieda Slotman tel. 0523-676336
Lid Ommen: Titia Nijzink tel. 0529-451899
Lid Ommen: Miranda Rens tel. 0529-454916

   Taakverdeling op dit moment:

Anja:  voorzitter van de vergaderingen, agenda maken en week van te voren naar iedereen mailen, controleren van de notulen en rondsturen ervan en algemeen aanspreekpunt.
Rebekka: notuleren, evt. ingekomen post verzorgen, , evt. post versturen
Titia :   kasten opruimen en evt. aanvullen met materiaal, kopiëren van vertellingen voor in de kast.
Miranda:  roosters zondagskinderen regelen en doorgeven van ruilingen aan de kerkgroet en de scriba’s
Frieda:   contactpersoon voor Witharen.

Hermy (geen bestuurslid) :   roosters vertellers en projectroosters maken.

Groep 8 vertellers:    afscheid gr. 8 verzorgen.
Projectgroep Kerst/Pasen:   projecten uitzoeken en verder uitwerken, regelen contact met organisten en dominees.
Projectgroep startzondag:  meewerken in de organisatie van de ochtenddienst.
Op 2e kerstdag.  1 persoon;  meewerken in de organisatie van het kinderkerstfeest

 Verder hebben we in Ommen 15 vertellers die gemiddeld een keer in de maand aan de beurt zijn om te vertellen en in Witharen 4. Helaas is dit niet genoeg, dus:

ZOWEL IN OMMEN ALS IN WITHAREN ZIJN WIJ DRINGEND OP ZOEK NAAR NIEUWE VERTELLERS.!!!!!!!!!
LIJKT HET JE WAT OM  KINDEREN DE MOOIE VERHALEN UIT DE BIJBEL TE VERTELLEN,  NEEM DAN CONTACT OP MET DE VOORZITTER.
ZIJ VERTELT JE GRAAG MEER OVER ALLES WAT JE NOG WILT WETEN.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen dan mag u altijd contact opnemen  met een van de bestuursleden..

 

Kindernevendienst Gereformeerde kerk - Witharen

 naar boven


Elke zondag is er in Witharen kindernevendienst. Ongeveer twintig minuten dat we met een groep kinderen bij elkaar komen om samen een verhaal uit de bijbel te horen en leuke knutselwerkjes te maken of een andere leuke activiteit! We zijn ongeveer met 10 kinderen per kindernevendienst. We hebben de groepen 1 tm 8 bij elkaar in door het kleine aantal kinderen. 

De kinderen gaan met hun ouders naar de kerk. Voordat de dominee de schriftlezing voorleest, verlaten de kinderen de kerk. De nevendienstleiding neemt de brandende kaars en de bijbel mee naar de nevendienstruimte.
De reden dat we voor de schriftlezing de kerk uit gaan, is om meer tijd aan de kinderen te kunnen besteden. Tijdens de kindernevendienst is er voor de kinderen ook de ruimte om vragen te stellen want wat is eigenlijk geloven? En wie is Jezus?
De nevendienst wordt gegeven door vijf enthousiaste leiders, namelijk: Frieda Slotman, Petra van Harten, Marinda Wermink, Trudy Wermink en Joycelyn Landeweerd.

 kndwitharenlinks   kndwitharenrechts 

Verhalen
De verhalen die we vertellen komen van Kind op zondag. Deze methode heeft mooie spiegelverhalen waardoor de kinderen de verhalen beter begrijpen. Ook zitten er leuke tips en verwerkingen bij waar wij als leiding erg geïnspireerd van raken om leuke activiteiten te bedenken met de kinderen.

Projecten advent en veertigdagentijd
Tijdens de projectweken werken wij samen met de leiding van Ommen. We kiezen samen het project uit en werken dat uit. Voorbeelden van methodes die we de afgelopen jaren gebruikt hebben zijn “Kind op zondag” of “Vertel het maar”. Tijdens de projectweken zijn de activiteiten tijdens de kindernevendienst nog leuker en gevarieerder dan de normale zondagen!
Vaak kunnen we de verhalen verbeelden door voor in de kerk posters o.i.d. op te hangen, zodat ook voor de rest van de gemeente duidelijk wordt waar we in de nevendienst mee bezig zijn.

Afscheid groep 8
Elk jaar verlaten enkele kinderen de kindernevendienst omdat zij van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Om hen even in het zonnetje te zetten en om afscheid van hen te nemen, wordt er een speciale dienst georganiseerd. De kinderen krijgen een aandenken van de nevendienst.

Vergaderen
Vergaderen doen wij samen met de nevendienstleiding van Ommen. Frieda Slotman zit namens de leiding van de kindernevendienst Witharen in het bestuur van de nevendienst in Ommen. Buiten de vergaderingen met Ommen om, zitten wij als leiding Witharen soms bij elkaar om nieuwe activiteiten te bedenken en elkaar te inspireren voor het geven van de nevendienst.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in het geven van nevendienst stuur ons een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom op zondag een keer langs en spreek ons aan!

Zit jij op de basisschool en ben jij benieuwd wat we elke zondag doen?
Kom een keer langs en doe gezellig mee!

 

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters